Referencje w kategorii: Mosty

Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów -Markuszowa – Oparówka – Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa
Budowa mostu Horstmannsteg w mieście Hennef Niemcy
Budowa kratowego mostu drogowego na drodze III / 24635 w Lužcu nad Wełtawą w pobliżu Mělníka, Czechy
Prace na linii kolejowej nr 219 odcinek Szczytno Ełk
Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka
Renowacja mostu w Châtillon-sur-Loire we Francji
Budowa wiaduktu nad autostradą A1 w ciągu drogi L527 pod Gevelsberg Niemcy
Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka Zdrój odcinek Lubień – Naprawa
Budowa wiaduktu nad autostradą A9 Monachium Berlin w Norymberdze Niemcy
Budowa mostu przez rzekę Pilicę w ramach prac modernizacyjnych linii kolejowej nr 8 odcinek Warka – Radom
Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna
Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – Prace na moście Gdańskim w Warszawie
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405R Zarzecze – Siedliska polegająca na rozbiórce istnieją-cego i budowie nowego mostu na rzece Wisłok wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą
Budowa wiaduktu „Arsenalsteg” w obszarze głównego dworca kolejowego Wiedniu
Budowa mostu „Buddenacker” na odcinku autostrady A40 Dortmund Ost – Dortmund Unna Niemcy
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540
Budowa kładki łączącej Campus Solna z Uniwersytetem Karolinska w Sztokholmie, Szwecja
Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica