Referencje w kategorii: Mosty

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405R Zarzecze – Siedliska polegająca na rozbiórce istnieją-cego i budowie nowego mostu na rzece Wisłok wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą
Budowa wiaduktu „Arsenalsteg” w obszarze głównego dworca kolejowego Wiedniu
Budowa mostu „Buddenacker” na odcinku autostrady A40 Dortmund Ost – Dortmund Unna Niemcy
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540
Budowa kładki łączącej Campus Solna z Uniwersytetem Karolinska w Sztokholmie, Szwecja
Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica
Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze
Budowa mostu Hafenmund wzdłuż Uferstraße w mieście Gelsenkirchen Niemcy
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK94 „Gwizdaj”
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne
Przebudowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1930 R Żarnowa – Glinik Zaborowski w miejscowości Zaborów w km 5+308
Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)
Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Radziejowice – Przeszkoda o długości około 9,9 km
Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław odcinek Poznań (A2) – Wronczyn
Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny Jędrzejów
Budowa kładki dla pieszych w miejscowości.Punaauia na wyspie Tahiti, Polinezja Francuska
Budowa obwodnicy miasta Suwałki obejmująca drogę ekspresową S61 na odcinku od km 0+000 do km 12+830
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku Łoniów – Nisko wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów