Aktualne inwestycje
Przebudowa Terminalu 2B w Porcie Lotniczym Paryż-Roissy-Charles de Gaulle we Francji

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla potrzeb renowacji terminalu w ilości około 130t.
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2018,
zakończenie grudzień 2018.

Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegającej na rozbiórce starego mostu i budowie nowego mostu przez rzekę Tanew w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica.”
Termin realizacji: rozpoczęcie kwiecień 2018,
zakończenie: grudzień 2018.

Budowa instalacji oczyszczania spalin w cementowni Kjøpsvik w Norwegii

Zakres prac: wytworzenie konstrukcji stalowych dla potrzeb instalacji oczyszczania spalin w ilości około 200t .
Termin realizacji: rozpoczęcie kwiecień 2018,
zakończenie sierpień 2018

Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznica

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu nad rzeką Ołobok o ciężarze około 250t.
Termin realizacji: rozpoczęcie kwiecień 2018,
zakończenie marzec 2019.

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu w km 0,295 linii nr 173 o ciężarze około 200t.
Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2017,
zakończenie lipiec 2018.

Budowa mostu Hafenmund wzdłuż Uferstraße w mieście Gelsenkirchen Niemcy

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu o ciężarze 400 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2017,
zakończenie: lipiec 2018.

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej estakady w miejscowości Krasne o ciężarze ponad 2200t.
Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2017,
zakończenie wrzesień 2018.

Przebudowa obszaru przemysłowo-portowego związana z przyjmowaniem okrętów podwodnych ataku jądrowego w bazie marynarki wojennej w Tulonie we Francji

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla potrzeb przebudowy bazy wojskowej w ilości około 1100t.
Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2017,
zakończenie czerwiec 2018.

Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów inżynierskich o ciężarze około 600t.
Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2017,
zakończenie Grudzień 2018.

Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Radziejowice – Przeszkoda o długości około 9,9 km

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów inżynierskich o ciężarze około 500t.
Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2017,
zakończenie wrzesień 2018.

Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław odcinek Poznań (A2) – Wronczyn

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych wiaduktów i kładek o ciężarze łącznym około 1500t .
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2016,
zakończenie wrzesień 2018.

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny Jędrzejów

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej  obiektów inżynierskich o ciężarze ponad 3400t .
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2015,
zakończenie kwiecień 2019.

Budowa nowego bloku energetycznego 450MW w Elektrowni Turów

Zakres prac: kompleksowe wykonanie montażu konstrukcji stalowych dla potrzeb budowy nowego bloku w tym konstrukcja główna kotła i kotłownia ogółem około 10.000t.
Termin realizacji: rozpoczęcie  marzec 2017,
zakończenie październik 2018.

Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988

Zakres prac: udział w konsorcjum i generalne wykonawstwo zadania polegającego na wybudowaniu ponad sześciokilometrowej obwodnicy miasta w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym 25 obiektów inżynierskich : pięć mostów (trzy na Wisłoku i po jednym obiekcie przez rzekę Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2017,
zakończenie październik 2019.