Aktualne inwestycje
Przebudowa mostu JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK 40 z DK 88

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu łukowego nad Kanałem Gliwickim o ciężarze około 200t .
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2014,
zakończenie kwiecień 2015.

Budowa kładki dla pieszych na rzece Warcie we Wronkach

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej kładki łukowej o ciężarze około 180t z przęsłem nurtowym podnoszonym „z wody” .
Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2014,
zakończenie listopad 2014.

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla projektu TEKO Koszyce, Słowacja

Zakres prac: wytworzenie i dostawa konstrukcji stalowych dla instalacji FGD NID o łącznej masie ponad 350t .
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2014,
zakończenie marzec 2015.

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K3 i K4 dla PGE GiEK S.A. na terenie ZEC Bydgoszcz

Zakres prac: wytworzenie i dostawa konstrukcji stalowych dla instalacji FGD NID o łącznej masie ponad 700t .
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2014,
zakończenie marzec 2015.

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla Dalkia Poznań ZEC S.A na terenie EC Karolin

Zakres prac: wytworzenie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla instalacji FGD NID o łącznej masie ponad 1400t .
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2014,
zakończenie lipiec 2015.

Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów nr 2 do 7 w Elektrowni Połaniec S.A.

Zakres prac: montaż konstrukcji stalowych głównych oraz wsporczych , kanałów i reaktora o łącznej masie ponad 5000t .
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2013,
zakończenie grudzień 2014.

Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-8 od węzła Opacz do węzła Paszków

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej  obiektów inżynierskich o ciężarze ponad 2000t .
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2014,
zakończenie czerwiec 2015.