Aktualne inwestycje
Renowacja mostu w Châtillon-sur-Loire we Francji

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych oczepów do mocowania want podwieszających most.
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2019,
zakończenie: maj 2019.

Budowa wiaduktu nad autostradą A1 w ciągu drogi L527 pod Gevelsberg Niemcy

Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu o ciężarze 215 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie październik 2019,
zakończenie: April 2020.

Budowa wiaduktu w ciągu autostrady A3 Oberhausen Kolonia w Hilden Niemcy

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej wiaduktu o ciężarze 740 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2019,
zakończenie: wrzesień 2019.

Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka Zdrój odcinek Lubień – Naprawa

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu łukowego o ciężarze 150t.
Termin realizacji: rozpoczęcie kwiecień 2019,
zakończenie wrzesień 2019.

Budowa wiaduktu nad autostradą A9 Monachium Berlin w Norymberdze Niemcy

Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu łukowego o ciężarze 250 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie kwiecień 2019,
zakończenie: sierpień 2019.

Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988

Zakres prac: udział w konsorcjum i generalne wykonawstwo zadania polegającego na wybudowaniu ponad sześciokilometrowej obwodnicy miasta w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym 25 obiektów inżynierskich : pięć mostów (trzy na Wisłoku i po jednym obiekcie przez rzekę Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2017,
zakończenie październik 2019.

Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – Prace na moście Gdańskim w Warszawie

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu robót budowlanych oraz opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót dla zabudowy koryta balastowego w torze nr 1 wraz z nawierzchnią kolejową na tłuczniu oraz robotami towarzyszącymi.
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2018,
zakończenie: sierpień 2019.

Budowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu o ciężarze 1300 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie październik 2018,
zakończenie: listopad 2019.

Budowa mostu przez rzekę Pilicę w ramach prac modernizacyjnych linii kolejowej nr 8 odcinek Warka – Radom

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu o ciężarze 1100 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2018,
zakończenie: wrzesień 2019.

Przebudowa Terminalu 2B w Porcie Lotniczym Paryż-Roissy-Charles de Gaulle we Francji

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla potrzeb renowacji terminalu w ilości około 130t.
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2018,
zakończenie czerwiec 2019.