Aktualne inwestycje
Budowa kładki dla pieszych w miejscowości.Punaauia na wyspie Tahiti, Polinezja Francuska

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej kładki o ciężarze około 50 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2017,
zakończenie: sierpień 2017.

Budowa obwodnicy miasta Suwałki obejmująca drogę ekspresową S61 na odcinku od km 0+000 do km 12+830

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu WD-4 pod miejscowością Kuków
o ciężarze 103t .
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2017,
zakończenie sierpień 2017.

Budowa nowego bloku energetycznego 450MW w Elektrowni Turów

Zakres prac: kompleksowe wykonanie montażu konstrukcji stalowych dla potrzeb budowy nowego bloku w tym konstrukcja główna kotła i kotłownia ogółem około 10.000t.
Termin realizacji: rozpoczęcie  marzec 2017,
zakończenie lipiec 2018.

Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988

Zakres prac: udział w konsorcjum i generalne wykonawstwo zadania polegającego na wybudowaniu ponad sześciokilometrowej obwodnicy miasta w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym 25 obiektów inżynierskich : pięć mostów (trzy na Wisłoku i po jednym obiekcie przez rzekę Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2017,
zakończenie październik 2019.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku Łoniów – Nisko wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej  mostu drogowego przez rzekę Łęg o ciężarze około 220t .
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2017,
zakończenie maj 2017.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegającej na przebudowie 23km drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica) w tym budowa dwóch mostów stałych w miejscowości Świętoszów: jednego na rzece Kwisie w km 16+600, drugiego na kanale MEW.
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2017,
zakończenie: październik 2018.

Budowa wiaduktu Marly-le-Roi we Francji

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej mostu o ciężarze 600 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2017,
zakończenie: wrzesień 2017.

Rozbudowa zakładów celulozowych szwedzkiego koncernu SCA w m. Timrå w Szwecji

Zakres prac: kompleksowa dostawa konstrukcji stalowych o ciężarze około 400t .
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2017,
zakończenie: czerwiec 2018

Modernizacja mostu Eiffel przez rzekę Dordogne w m. Cubzac-les-Ponts we Francji

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla rozbudowy mostu w ilości ponad 700t .
Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2016,
zakończenie: sierpień 2017.

Budowa mostu nr 459 w m. Lünen nad kanałem Datteln-Hamm w km 12,634 Niemcy

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu o ciężarze 300 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2016,
zakończenie: czerwiec 2017.

Budowa kładek dla pieszych nad drogą krajową nr 7 w km 684+720 w miejscowości Głogoczów oraz w km 691+220 w miejscowości Jawornik

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dwóch kładek dla pieszych w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim”.
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2016,
zakończenie maj 2017.

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów węglowych w IP Kwidzyn

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla instalacji odsiarczania spalin w tym budynek filtra, reaktor, silosy, kanały spalin o ciężarze ponad 1300t .
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2016,
zakończenie: październik 2017.

Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław odcinek Poznań (A2) – Wronczyn

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych wiaduktów i kładek o ciężarze łącznym około 1500t .
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2016,
zakończenie czerwiec 2017.

Budowa kanału ulgi Odra – Widawa w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej  mostu o ciężarze ponad 500t .
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2015,
zakończenie czerwiec 2017.

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny Jędrzejów

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej  obiektów inżynierskich o ciężarze ponad 3400t .
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2015,
zakończenie wrzesień 2017.

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

Zakres prac:wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla potrzeb budowy nowego bloku w tym kotłownia, bunkrownia, instalacja odżużlania i inne. Produkcja 8000t, montaż 20.000t.
Termin realizacji: rozpoczęcie  marzec 2015,
zakończenie grudzień 2017.