Aktualne inwestycje
Budowa nowego mostu wraz z korektą niebez-piecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Prze-tocznica

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu nad rzeką Ołobok o ciężarze około 250t.
Termin realizacji: rozpoczęcie kwiecień 2018,
zakończenie marzec 2019.

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu w km 0,295 linii nr 173 o ciężarze około 200t.
Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2017,
zakończenie lipiec 2018.

Budowa mostu Hafenmund wzdłuż Uferstraße w mieście GelsenkirchenNiemcy

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu o ciężarze 400 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2017,
zakończenie: lipiec 2018.

Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK94 „Gwizdaj”

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego w km 0+333,20 nad linią kolejową 91 Kraków Główny – Medyka  o ciężarze ponad 100t.
Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2017,
zakończenie kwiecień 2018.

Projekt naprawy zbiornika w Hucie Szkła Guardian Częstochowa

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla potrzeb przeprowadzenia naprawy zbiornika w ilości około 1100t.
Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2017,
zakończenie luty 2018.

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej estakady w miejscowości Krasne o ciężarze ponad 2200t.
Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2017,
zakończenie czerwiec 2018.

Przebudowa obszaru przemysłowo-portowego związana z przyjmowaniem okrętów podwodnych ataku jądrowego w bazie marynarki wojennej w Tulonie we Francji

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla potrzeb przebudowy bazy wojskowej w ilości około 1100t.
Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2017,
zakończenie czerwiec 2018.

Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów inżynierskich o ciężarze około 600t.
Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2017,
zakończenie maj 2018.

Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Radziejowice – Przeszkoda o długości około 9,9 km

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów inżynierskich o ciężarze około 500t.
Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2017,
zakończenie czerwiec 2018.

Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław odcinek Poznań (A2) – Wronczyn

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych wiaduktów i kładek o ciężarze łącznym około 1500t .
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2016,
zakończenie marzec 2018.

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny Jędrzejów

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej  obiektów inżynierskich o ciężarze ponad 3400t .
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2015,
zakończenie kwiecień 2018.

Budowa nowego bloku energetycznego 450MW w Elektrowni Turów

Zakres prac: kompleksowe wykonanie montażu konstrukcji stalowych dla potrzeb budowy nowego bloku w tym konstrukcja główna kotła i kotłownia ogółem około 10.000t.
Termin realizacji: rozpoczęcie  marzec 2017,
zakończenie lipiec 2018.

Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988

Zakres prac: udział w konsorcjum i generalne wykonawstwo zadania polegającego na wybudowaniu ponad sześciokilometrowej obwodnicy miasta w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym 25 obiektów inżynierskich : pięć mostów (trzy na Wisłoku i po jednym obiekcie przez rzekę Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2017,
zakończenie październik 2019.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegającej na przebudowie 23km drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica) w tym budowa dwóch mostów stałych w miejscowości Świętoszów: jednego na rzece Kwisie w km 16+600, drugiego na kanale MEW.
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2017,
zakończenie: październik 2018.