Aktualne inwestycje
Budowa nowego bloku energetycznego 1000MW w Elektrowni Ostrołęka C

Zakres prac: kompleksowe wykonanie i dostawa stalowych elementów zakotwień dla potrzeb budowy nowego bloku ogółem około 250t.
Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2019,
zakończenie marzec 2020.

Budowa mostu Horstmannsteg w mieście Hennef Niemcy

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu o ciężarze 180 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2019,
zakończenie: grudzień 2019.

Budowa kratowego mostu drogowego na drodze III / 24635 w Lužcu nad Wełtawą w pobliżu Mělníka, Czechy

Zakres prac: wykonanie, dostawa i scalanie konstrukcji stalowej mostu nad rzeką Wełtawą o ciężarze 140 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie październik 2019,
zakończenie: marzec 2020.

Prace na linii kolejowej nr 219 odcinek Szczytno Ełk

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż dwóch mostów w km 103+244 i km 150+596 o ciężarze ponad 300t.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2019,
zakończenie grudzień 2019.

Budowa estakady w dolinie rzeki Narew w ramach budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 685 odcinek Zabłudów Nowosady

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej estakady o ciężarze 2700 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie październik 2019,
zakończenie: lipiec 2020.

Budowa instalacji odazotowania spalin dla bloków nr 1, 3 i 5 w Elektrowni Jaworzno III

Zakres prac: kompleksowe wykonanie demontażu, prefabrykacji, dostaw oraz montażu konstrukcji stalowych oraz izolacji dla instalacji SCR bloków nr 1, 3 i 5 o łącznej masie około 3000t .
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2019,
zakończenie październik 2020 .

Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej w Opolu

Zakres prac: generalne wykonawstwo zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz na wybudowaniu kładki pieszo-rowerowej przez Kanał Ulgi w Opolu wraz z budową ścieżek rowerowych.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2019,
zakończenie październik 2020.

Przebudowa układów torowych wraz z infrastruktura towarzysząca na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica – Wronki

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej mostu nad rzeką Wartą w km 52,460 o ciężarze 1040 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie październik 2019,
zakończenie: lipiec 2020.

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu o ciężarze 780 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie październik 2019,
zakończenie: marzec 2020.

Budowa wiaduktu nad autostradą A1 w ciągu drogi L527 pod Gevelsberg Niemcy

Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu o ciężarze 215 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie październik 2019,
zakończenie: kwiecień 2020.

Budowa wiaduktu w ciągu autostrady A3 Oberhausen Kolonia w Hilden Niemcy

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej wiaduktu o ciężarze 740 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2019,
zakończenie: marzec 2020.

Budowa mostu przez rzekę Pilicę w ramach prac modernizacyjnych linii kolejowej nr 8 odcinek Warka – Radom

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu o ciężarze 1100 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2018,
zakończenie: marzec 2020.