Aktualne inwestycje
KŁADKA DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ WARTĘ WE WRONKACH Prezentacja

Prezentacja KŁADKA

 

 

Rozbudowa przeciwśniegowej galerii kolejowej w Vassijaure (Szwecja)

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej galerii o ciężarze ponad 115t .
Termin realizacji: rozpoczęcie kwiecień 2015,
zakończenie lipiec 2015.

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych kotłowni w ilości ponad 8000t.
Termin realizacji: rozpoczęcie  marzec 2015,
zakończenie kwiecień 2017.

Budowa instalacji oczyszczania spalin w Hucie TiZir Tyssedal w Norwegii

Zakres prac: wytworzenie konstrukcji stalowych dla potrzeb instalacji oczyszczania spalin w ilości ponad 180t .
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2015,
zakończenie czerwiec 2015.

Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944, 00

Zakres prac: wykonanie konstrukcji stalowej estakady o ciężarze około 800t .
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2015,
zakończenie czerwiec 2015.

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla Dalkia Poznań ZEC S.A na terenie EC Karolin

Zakres prac: wytworzenie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla instalacji FGD NID o łącznej masie ponad 1400t .
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2014,
zakończenie lipiec 2015.

Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów nr 2 do 7 w Elektrowni Połaniec S.A.

Zakres prac: montaż konstrukcji stalowych głównych oraz wsporczych , kanałów i reaktora o łącznej masie ponad 5000t .
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2013,
zakończenie wrzesień 2015 .

Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-8 od węzła Opacz do węzła Paszków

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej  obiektów inżynierskich o ciężarze ponad 2000t .
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2014,
zakończenie czerwiec 2015.