Aktualne inwestycje
Budowa estakady w dolinie rzeki Narew w ramach budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 685 odcinek Zabłudów Nowosady

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej estakady o ciężarze 2700 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie październik 2019,
zakończenie: lipiec 2020.

Budowa instalacji odazotowania spalin dla bloków nr 1, 3 i 5 w Elektrowni Jaworzno III

Zakres prac: kompleksowe wykonanie demontażu, prefabrykacji, dostaw oraz montażu konstrukcji stalowych oraz izolacji dla instalacji SCR bloków nr 1, 3 i 5 o łącznej masie około 3000t .
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2019,
zakończenie październik 2020 .

Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej w Opolu

Zakres prac: generalne wykonawstwo zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz na wybudowaniu kładki pieszo-rowerowej przez Kanał Ulgi w Opolu wraz z budową ścieżek rowerowych.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2019,
zakończenie październik 2020.

Przebudowa układów torowych wraz z infrastruktura towarzysząca na linii kolejowej E59 odcinek Rokietnica – Wronki

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej mostu nad rzeką Wartą w km 52,460 o ciężarze 1040 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie październik 2019,
zakończenie: lipiec 2020.

Budowa wiaduktu w ciągu autostrady A3 Oberhausen Kolonia w Hilden Niemcy

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej wiaduktu o ciężarze 740 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2019,
zakończenie: czerwiec  2020.