Aktualne inwestycje
Modernizacja mostu Eiffel przez rzekę Dordogne w m. Cubzac-les-Ponts we Francji

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla rozbudowy mostu w ilości ponad 700t .
Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2016,
zakończenie: kwiecień 2017.

Budowa mostu nr 459 w m. Lünen nad kanałem Datteln-Hamm w km 12,634 Niemcy

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu o ciężarze 300 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2016,
zakończenie: kwiecień 2017.

Budowa kładek dla pieszych nad drogą krajową nr 7 w km 684+720 w miejscowości Głogoczów oraz w km 691+220 w miejscowości Jawornik

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dwóch kładek dla pieszych w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim”.
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2016,
zakończenie: kwiecień 2017.

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów węglowych w IP Kwidzyn

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla instalacji odsiarczania spalin w tym budynek filtra, reaktor, silosy, kanały spalin o ciężarze ponad 1300t .
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2016,
zakończenie: październik 2017.

Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław odcinek Poznań (A2) – Wronczyn

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych wiaduktów i kładek o ciężarze łącznym około 1500t .
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2016,
zakończenie kwiecień 2017.

Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek. Zadanie nr 1 – Ostróda Południe – Rychnowo (pododcinek C1)

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej  mostu drogowego MS-24 przez rzekę Grabiczek o ciężarze ponad 700t .
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2015,
zakończenie kwiecień 2017.

Budowa kanału ulgi Odra – Widawa w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej  mostu o ciężarze ponad 500t .
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2015,
zakończenie marzec 2017.

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny Jędrzejów

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej  obiektów inżynierskich o ciężarze ponad 3400t .
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2015,
zakończenie wrzesień 2017.

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

Zakres prac:wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla potrzeb budowy nowego bloku w tym kotłownia, bunkrownia, instalacja odżużlania i inne. Produkcja 8000t, montaż 20.000t.

Termin realizacji: rozpoczęcie  marzec 2015,
zakończenie kwiecień 2017.