Aktualne inwestycje
Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu „Most cukrowy” o ciężarze około 180t .
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2014,
zakończenie październik 2014.

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla projektu TEKO Koszyce, Słowacja

Zakres prac: wytworzenie i dostawa konstrukcji stalowych dla instalacji FGD NID o łącznej masie ponad 350t .
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2014,
zakończenie marzec 2015.

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K3 i K4 dla PGE GiEK S.A. na terenie ZEC Bydgoszcz

Zakres prac: wytworzenie i dostawa konstrukcji stalowych dla instalacji FGD NID o łącznej masie ponad 700t .
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2014,
zakończenie marzec 2015.

Budowa instalacji oczyszczania spalin na zamówienie samorządu miasta Longyearbyen w Norwegii

Zakres prac: wytworzenie konstrukcji stalowych dla potrzeb instalacji oczyszczania spalin w ilości ponad 150t .
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2014,
zakończenie wrzesień 2014

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla Dalkia Poznań ZEC S.A na terenie EC Karolin

Zakres prac: wytworzenie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla instalacji FGD NID o łącznej masie ponad 1400t .
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2014,
zakończenie lipiec 2015.

Modernizacja linii kolejowej E59 odcinek Wrocław Poznań etap II

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż wiaduktu kolejowego w km 5+052 nad ulicą Starogroblową we Wrocławiu o łącznej masie około 800t .
Termin realizacji: rozpoczęcie kwiecień 2014,
zakończenie październik 2014.

Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-8 od węzła Opacz do węzła Paszków

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej  obiektów inżynierskich o ciężarze ponad 2000t .
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2014,
zakończenie czerwiec 2015.

Przebudowa mostu przez rzekę Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin – Sokoły

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu o ciężarze ponad 500t .
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2014,
zakończenie lipiec 2014

Rozbudowa ulicy Gen. F. Kleeberga w Białymstoku

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu o ciężarze ponad 1100t .
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2014,
zakończenie wrzesień 2014.

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Zakres prac:  wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej pod kocioł wg technologii Doosan Lentjes  o ciężarze ponad 1200t.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2013,
zakończenie Lipiec 2014.

Przebudowa spalarni odpadów komunalnych w miejscowości Gardanne we Francji

Zakres prac:  wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla potrzeb modernizacji istniejącej spalarni  o ciężarze 1100t.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2013,
zakończenie Lipiec 2014

Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów nr 2 do 7 w Elektrowni Połaniec S.A.

Zakres prac: montaż konstrukcji stalowych głównych oraz wsporczych , kanałów i reaktora o łącznej masie ponad 5000t .
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2013,
zakończenie grudzień 2014.