Aktualne inwestycje
Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-8 od węzła Opacz do węzła Paszków

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej  obiektów inżynierskich o ciężarze ponad 2000t .
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2014,
zakończenie czerwiec 2015.

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Walichnowy – węzeł Wrocław (A1) od km 101+972,92 do km 120+961,30

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej kładki o ciężarze około 40t .
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2014,
zakończenie maj 2014.

Przebudowa mostu przez rzekę Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin – Sokoły

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu o ciężarze ponad 500t .
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2014,
zakończenie czerwiec 2014

Rozbudowa ulicy Gen. F. Kleeberga w Białymstoku

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu o ciężarze ponad 1100t .
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2014,
zakończenie wrzesień 2014.

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Zakres prac:  wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej pod kocioł wg technologii Doosan Lentjes  o ciężarze ponad 1200t.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2013,
zakończenie maj 2014.

Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w ciągu drogi 1404 odcinek Cisek Bierawa

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż  konstrukcji stalowej mostu łukowego o ciężarze ponad 700t.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2013,
zakończenie  kwiecień 2014.

Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni odcinek III leśny

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów inżynierskich wiaduktów i kładek o ciężarze ogółem 270t.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2013,
zakończenie  kwiecień 2014.

Przebudowa spalarni odpadów komunalnych w miejscowości Gardanne we Francji

Zakres prac:  wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla potrzeb modernizacji istniejącej spalarni  o ciężarze 1100t.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2013,
zakończenie maj 2014

Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S-19 na odc. Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza

Zakres prac:  wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu WD-2 o ciężarze 320t.
Termin realizacji: rozpoczęcie kwiecień 2013,
zakończenie kwiecień 2014.

Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów nr 2 do 7 w Elektrowni Połaniec S.A.

Zakres prac: montaż konstrukcji stalowych głównych oraz wsporczych , kanałów i reaktora o łącznej masie ponad 5000t .
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2013,
zakończenie grudzień 2014.

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Krakowie Czyżynach

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej elewacji hali o ciężarze 700t .
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2012,
zakończenie marzec 2014.