Aktualne inwestycje
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK94 „Gwizdaj”

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu drogowego w km 0+333,20 nad linią kolejową 91 Kraków Główny – Medyka  o ciężarze ponad 100t.
Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2017,
zakończenie kwiecień 2018.

Projekt naprawy zbiornika w Hucie Szkła Guardian Częstochowa

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla potrzeb przeprowadzenia naprawy zbiornika w ilości około 1100t.
Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2017,
zakończenie luty 2018.

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej estakady w miejscowości Krasne o ciężarze ponad 2200t.
Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2017,
zakończenie czerwiec 2018.

Przebudowa obszaru przemysłowo-portowego związana z przyjmowaniem okrętów podwodnych ataku jądrowego w bazie marynarki wojennej w Tulonie we Francji

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla potrzeb przebudowy bazy wojskowej w ilości około 1100t.
Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2017,
zakończenie czerwiec 2018.

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1930 R Żarnowa – Glinik Zaborowski w miejscowości Zaborów w km 5+308

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegającej na rozbiórce starego i budowie nowego mostu na rzece Wisłok wraz z dojazdami.
Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2017,
zakończenie grudzień 2017.

Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów inżynierskich o ciężarze około 600t.
Termin realizacji: rozpoczęcie sierpień 2017,
zakończenie grudzień 2017.

Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Radziejowice – Przeszkoda o długości około 9,9 km

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektów inżynierskich o ciężarze około 500t.
Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2017,
zakończenie czerwiec 2018.

Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław odcinek Poznań (A2) – Wronczyn

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych wiaduktów i kładek o ciężarze łącznym około 1500t .
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2016,
zakończenie grudzien 2017.

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny Jędrzejów

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej  obiektów inżynierskich o ciężarze ponad 3400t .
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2015,
zakończenie kwiecień 2018.

Budowa nowego bloku energetycznego 450MW w Elektrowni Turów

Zakres prac: kompleksowe wykonanie montażu konstrukcji stalowych dla potrzeb budowy nowego bloku w tym konstrukcja główna kotła i kotłownia ogółem około 10.000t.
Termin realizacji: rozpoczęcie  marzec 2017,
zakończenie lipiec 2018.

Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988

Zakres prac: udział w konsorcjum i generalne wykonawstwo zadania polegającego na wybudowaniu ponad sześciokilometrowej obwodnicy miasta w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym 25 obiektów inżynierskich : pięć mostów (trzy na Wisłoku i po jednym obiekcie przez rzekę Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2017,
zakończenie październik 2019.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegającej na przebudowie 23km drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica) w tym budowa dwóch mostów stałych w miejscowości Świętoszów: jednego na rzece Kwisie w km 16+600, drugiego na kanale MEW.
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2017,
zakończenie: październik 2018.

Budowa wiaduktu Marly-le-Roi we Francji

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej mostu o ciężarze 600 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2017,
zakończenie: październik 2017.

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów węglowych w IP Kwidzyn

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla instalacji odsiarczania spalin w tym budynek filtra, reaktor, silosy, kanały spalin o ciężarze ponad 1300t .
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2016,
zakończenie: październik 2017.

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

Zakres prac:wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla potrzeb budowy nowego bloku w tym kotłownia, bunkrownia, instalacja odżużlania i inne. Produkcja 8000t, montaż 20.000t.
Termin realizacji: rozpoczęcie  marzec 2015,
zakończenie grudzień 2017.