Aktualne inwestycje
Przebudowa obszaru przemysłowo-portowego związana z przyjmowaniem okrętów podwodnych ataku jądrowego w bazie marynarki wojennej w Tulonie we Francji

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla potrzeb przebudowy bazy wojskowej w ilości około 1100t.
Termin realizacji: rozpoczęcie lipiec 2017,
zakończenie czerwiec 2018.

Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988

Zakres prac: udział w konsorcjum i generalne wykonawstwo zadania polegającego na wybudowaniu ponad sześciokilometrowej obwodnicy miasta w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym 25 obiektów inżynierskich : pięć mostów (trzy na Wisłoku i po jednym obiekcie przez rzekę Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2017,
zakończenie październik 2019.