Aktualne inwestycje
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica)

Zakres prac: generalna realizacja inwestycji polegającej na przebudowie 23km drogi powiatowej Nr 2271D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A-18 – granica powiatu (Rudawica) w tym budowa dwóch mostów stałych w miejscowości Świętoszów: jednego na rzece Kwisie w km 16+600, drugiego na kanale MEW.
Termin realizacji: rozpoczęcie marzec 2017,
zakończenie: październik 2018.

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

Zakres prac:wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla potrzeb budowy nowego bloku w tym kotłownia, bunkrownia, instalacja odżużlania i inne. Produkcja 8000t, montaż 20.000t.
Termin realizacji: rozpoczęcie  marzec 2015,
zakończenie czerwiec 2017.