Huta Cynku – „Miasteczko Śląskie” – instalacja odsiarczania gazów prażalniczych

Zakres prac : prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowych. Ilość 88 ton
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2007,
zakończenie : marzec 2008.