O firmie

Mostostal Kielce wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa skupia przedsiębiorstwa prowadzące szeroko zakrojoną działalność projektową i wykonawczą we wszystkich segmentach rynku, od budownictwa mieszkaniowego po specjalistyczne konstrukcje dla przemysłu ciężkiego. Trzon Grupy stanowią spółki Mostostal Warszawa SA  www.mostostal.waw.pl/, AMK Kraków  http://amk.krakow.pl , Mostostal Kielce SA  http://mostostal-kielce.com.pl/, Mostostal Płock SA  http://www.mostostal-plock.com.pl/, z bogatym doświadczeniem w sektorach oil&gas, energetyce i w ochronie środowiska, realizujące wspólną strategię rozwoju oferty produkcyjnej, handlowej i marketingowej.


 

POSIADAMY WŁASNE :

  • Wytwórnię konstrukcji stalowych w Kielcach o możliwościach produkcyjnych 1000 ton/miesiąc, jedna hala produkcyjna przeznaczona jest na konstrukcje lekkie a druga na konstrukcje ciężkie,
  • Nowoczesną malarnię przyjazną dla środowiska wyposażoną w ciąg czyszcząco – malarski firmy PEKOTEK Ltd. (Finlandia),
  • Komora do metalizacji natryskowej wyposażona w nowoczesny system wentylacji z filtrem zewnętrznym,
  • Laboratorium badań stalowych.

ZAŁOGA:

Dysponujemy około 400 osobową załogą, której struktura przedstawia się następująco:

  • Pracownicy biurowo – inżynieryjni w tym wykwalifikowani spawalnicy, geodeci, kontrolerzy jakości oraz doświadczeni kierownicy budów : 80 osób
  • Pracownicy produkcyjni : 220 osób
  • Pracownicy na budowach 100 osób.