Budowa wiaduktu w ciągu autostrady A3 Oberhausen Kolonia w Hilden Niemcy

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej wiaduktu o ciężarze 740 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie czerwiec 2019,
zakończenie: czerwiec  2020.