Budowa mostu przez rzekę Pilicę w ramach prac modernizacyjnych linii kolejowej nr 8 odcinek Warka – Radom

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu o ciężarze 1100 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2018,
zakończenie: marzec 2020.