Budowa instalacji odsiarczania spalin dla projektu TEKO Koszyce, Słowacja

Zakres prac: wytworzenie i dostawa konstrukcji stalowych dla instalacji FGD NID o łącznej masie ponad 350t .
Termin realizacji: rozpoczęcie maj 2014,
zakończenie marzec 2015.