Struktura

Zarząd Spółki

Krzysztof Rusiecki – Prezes Zarządu
Jarosław Jagielski – Członek Zarządu
Marlena Jaworska – Prokurent, Dyrektor Finansowy
Ewa Świercz – Dyrektor Handlowy
Sławomir Blank – Dyrektor ds. Produkcji Przemysłowej

Rada Nadzorcza

Jorge Calabuig Ferre – Członek
Alvaro Javier de Rojas Rodriguez – Członek
Barbara Gronkiewicz – Członek
Jacek Szymanek – Członek