Struktura

Zarząd Spółki

Krzysztof Rusiecki – Prezes Zarządu
Jarosław Jagielski – Członek Zarządu
Marlena Jaworska – Prokurent, Dyrektor Finansowy

Rada Nadzorcza

Jorge Calabuig Ferre – Przewodniczący
Alvaro Javier de Rojas Rodriguez – Członek
Barbara Gronkiewicz – Członek
Jacek Szymanek – Członek