Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla do 2400 mg/h zlokalizowanej na terenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Zakres prac: dostawa i montaż konstrukcji stalowych budynków kubaturowych i mostów przenośnikowych w ilości ogółem około 3300 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie listopad 2010,
zakończenie kwiecień 2012.