Referencje

OBIEKTY HALOWE I BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Referencje haleW tym segmencie rynku działamy od kilkudziesięciu lat. Zrealizowaliśmy już setki obiektów, głównie halowych, o różnorodnym przeznaczeniu : magazynowym, produkcyjnym, handlowym lub usługowym. Naszymi stałymi klientami będącymi Generalnymi Realizatorami Inwestycji są takie firmy jak: Mostostal Warszawa, EastWave Building Company, Ghelamco Poland, Hochtief Polska czy Strabag.
Zobacz listę zrealizowanych obiektów halowychobiektów użyteczności publicznej

MOSTY, WIADUKTY I OBIEKTY INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

Referencje mostyUruchomienie programu budowy autostrad, rozwój dróg ekspresowych i konieczność modernizacji istniejącej sieci drogowej spowodował wzrost zaangażowania firmy w tym sektorze. Mamy już swój wkład w budowaniu odcinków autostrady A-4 i A-2 i modernizacji ciągu międzynarodowej drogi kolejowej Berlin-Warszawa. Odbudowywaliśmy mosty zniszczone przez powódź. Mamy swój udział w budowie Trasy Siekierkowskiej w Warszawie. Zobacz nasze realizacje w sektorze mostów i obiektów infrastruktury komunikacyjnej.

INSTALACJE OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGETYKA

Referencje energetyka i ochrona środowiskaW ciągu kilkudziesięciu lat działalności zdobyliśmy doświadczenie i zasoby pozwalające czynnie uczestniczyć w budowie nowoczesnych i przyjaznych środowisku obiektów energetycznych . Realizujemy obiekty dla energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej. Modernizujemy istniejące elektrownie i elektrociepłownie oraz ich podsystemy. Montujemy systemy odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin. Poznaj przykłady naszych referencje w zakresie ochrony środowiska i energetyki.

OBIEKTY I INSTALACJE DLA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO

Referencje cementownieTen sektor rynku pozwala nam w pełni wykorzystać wszystkie nasze atuty : kilkudziesięcioletnie doświadczenie, najwyższej jakości rozwiązania techniczne i finansowe, maksymalne zaspokojenie potrzeb klientów służące dalszemu rozwojowi i wzrostowi gospodarczemu tak naszej firmy jak i rynkowych partnerów. Firma nasza powstała w celu budowy zakładów cementowo – wapienniczych i szczycimy się udziałem w ich powstawaniu niemal w całym kraju. Poznaj wybrane referencje prac dla przemysłu cementowego.

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Referencje przemyslSektor ten cechuje się stałym, systematycznym wzrostem sprzedaży. Obecność Polski w Unii Europejskiej nakłada obowiązek unowocześnienia istniejących technologii, które muszą odpowiadać standardom europejskim. Budowane czy modernizowane linie technologiczne wymagają konstrukcji stalowych stąd nasza obecność w hutach, rafineriach, zakładach produkujących związki chemiczne, nawozy sztuczne, tworzywa, leki, kosmetyki czy farby. Zobacz co zrobiliśmy dla przemysłu chemicznego.

POZOSTAŁE REALIZACJE

Referencje pozostałeZgodnie ze strategicznymi zamierzeniami Firma skoncentrowała swoją uwagę na segmentach rynku budowlanego, które zostały uznane za najbardziej atrakcyjne. Jednak, wszystko co robimy, robimy z myślą o jak najlepszym urzeczywistnieniu wyobrażeń Nabywcy. Dlatego podejmujemy także inne ciekawe wyzwania, które pozwalają nam sprawdzić swoje umiejętności przy realizacji niepospolitych obiektów z zakresu konstrukcji metalowych. Zobacz nasze pozostałe realizacje