Przebudowa mostu przez rzekę Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin – Sokoły

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej mostu o ciężarze ponad 500t .
Termin realizacji: rozpoczęcie styczeń 2014,
zakończenie lipiec 2014