Oferta

Stosownie do Rejestru Handlowego przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza na rachunek własny i w pośrednictwie, w tym także na budowach zagranicznych zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności.

Mostostal Kielce S.A. wykorzystuje swoje mocne strony, które stanowią element przewagi nad konkurentami. Należy tu wspomnieć o pracy w systemie ISO 9001 i 14001 oraz implementacji standardów ISO 18001, dużym doświadczeniu w wykonawstwie i montażu różnorodnych konstrukcji stalowych oraz montażu urządzeń technologicznych szczególnie przemysłu cementowego i ochrony środowiska.

Nasza misja to zaspokajanie popytu na wysokiej jakości usługi w dziedzinie budownictwa i inwestycji przemysłowych w myśl hasła Jacka Walch’a ” If you can’t become number one or two , just leave it „.

Segmenty rynku.

Podstawowym celem naszej działalności jest zaspakajanie popytu na wysokiej jakości usługi w dziedzinie budownictwa i inwestycji przemysłowych.

Nieustannym dążeniem Mostostalu Kielce S.A. jest wykonawstwo i montaż budowli stalowych zgodnie z oczekiwaniami Nabywców oraz utrzymanie klimatu zaufania w stosunkach z klientami opartego o wysoką jakość, konkurencyjną cenę i terminowość dostaw.

Zakres działalności

WYKONAWSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH

 • Szkieletowe ( słupowo-belkowe, kratownicowe, blachownicowe i rurowe)
 • Powłokowe ( kominy, zbiorniki i kanały)
 • Strukturalne
 • Mosty, wiadukty i kładki
 • Instalacje przemysłowe
 • Ekologiczne instalacje oczyszczania spalin
 • Elementy maszyn i urządzeń przemysłowych

MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH

 • Mosty drogowe, kolejowe i kładki dla pieszych
 • Kominy, zbiorniki cylindryczne i kuliste, naziemne lub wieżowe
 • Rurociągi i kanały odpylające, prostokątne, okrągłe
 • Wieże antenowe i maszty telekomunikacyjne
 • Hale i budynki
 • Estakady i kładki technologiczne
 • Izolacje, lekka obudowa i elewacje zewnętrzne

MONTAŻ MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH

 • Przemysł cementowo-wapienniczy ( linie piecowe, wymienniki ciepła, chłodniki, młyny surowca, stacje dozowania, elewatory mączki i inne)
 • Przemysł energetyczny ( kotły energetyczne, elektrofiltry, instalacje oczyszczania spalin)
 • Ochrona środowiska ( odsiarczanie i odazotowanie spalin, spalarnie śmieci, oczyszczalnie ścieków)
 • Przemysł maszynowy i hutniczy ( fabryki samochodów, hangary lotnicze, odlewnie żeliwa, walcownie)
 • Przemysł górniczy ( urządzenia kopalni odkrywkowych i węgla kamiennego)
 • Inne zakłady i budowle przemysłowe

INNE USŁUGI

 • Demontaże, remonty i modernizacje obiektów i instalacji przemysłowych
 • Usługi transportowo-dźwigowe
 • Usługi spawalnicze
 • Usługi antykorozyjne – czyszczenie strumieniowo-ścierne i malowanie hydrodynamiczne konstrukcji stalowych
 • Malowanie ogniochronne konstrukcji stalowych

Plany strategiczne firmy za podstawową i perspektywiczną działalność uznały następujące segmenty rynku :

 • Obiekty i instalacje przemysłowe, obejmujące budynki i budowle dla przedsiębiorstw przemysłowych, montaż urządzeń, wyposażenia i instalacji oraz montaż linii technologicznych
 • Mosty, wiadukty i obiekty infrastruktury komunikacyjnej ( stacje benzynowe, przejścia graniczne, terminale)
 • Obiekty użyteczności publicznej, takie jak: budynki biurowe, obiekty handlowe, parkingi wielopoziomowe
 • Obiekty i instalacje ochrony środowiska, obejmujące instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin, oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych, kompostownie i urządzenia do spalania odpadów komunalnych.