PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu „Poprawa efektywności energetycznej spółki Mostostal Kielce S.A. przez termomodernizację oraz modernizację oświetlenia” informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lu

b nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:  http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci