Certyfikaty i uprawnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółka Mostostal Kielce SA posiada następujące certyfikaty:

 • Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  BS OHSAS
  18001:2007 w zakresie projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej / robót specjalistycznych, wykonawstwa i montażu konstrukcji metalowych, usług sprzętowo – transportowych oraz zarządzania obiektami.
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN- N 18001 :2004 w zakresie projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej / robót specjalistycznych, wykonawstwa konstrukcji metalowych, montażu i serwisu oraz usług sprzętowo-transportowych.
 • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji PN-EN 1090-1:2010 i PN-EN 1090-2:2010 potwierdzający zgodność produkowanych konstrukcji stalowych wg klasy wykonania EXC4 z wymaganiami norm.
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN – EN ISO 9001 w zakresie projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej / robót specjalistycznych, wykonawstwa konstrukcji metalowych, montażu i serwisu oraz usług sprzętowo – transportowych.
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem  PN-EN ISO 14001
  w zakresie projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej / robót specjalistycznych, wykonawstwa konstrukcji metalowych, montażu i serwisu oraz usług sprzętowo – transportowych.
 • Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości AQAP 2110:2009 Nr 32/A/2015-2 w zakresie projektowania, generalnego wykonawstwa i generalnej realizacji obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej / robót specjalistycznych, wykonawstwa konstrukcji metalowych, montażu i serwisu oraz usług sprzętowo-transportowych.
 • Certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007 o spełnianiu wymagań jakości w spawalnictwie.
 • Certyfikat EUROPEAN WELDING FEDERATION potwierdzający kompetencje europejskich inżynierów spawalników.
 • Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych nadany przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych potwierdzający wysoką jakość produktów i świadczonych usług, profesjonalizm i rzetelność w biznesie.
 • 2012r. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2011 nadany przez Dun & Bradstreet Polska, potwierdzający bardzo dobrą kondycję i płynność finansową.

oraz następujące uprawnienia specjalistyczne:

  • Świadectwo Kwalifikacji Nr 24/M/16 do montażu i remontu konstrukcji mostowych zgodnie z normą PN-89/S-10050 „Stalowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania” wydane przez MTiGM w zakresie mostów o rozpiętości przęseł bez ograniczeń.
  • Świadectwo Kwalifikacji Nr 24/16 do wykonywania badań stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z normą PN-89/S-10050 „Stalowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania” wydane przez MTiGM.
  • Świadectwo Kwalifikacji Nr 40/15 do wykonywania badań stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z normą PN-89/S-10050 „Stalowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania” wydane przez MTiGM.