Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice część „Zachód” odcinek G2 w Gliwicach

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wsporczej pod rurociągi kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ulicy Częstochowskiej w Gliwicach.
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2013,
zakończenie  grudzień 2013.