Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944, 00

Zakres prac: wykonanie konstrukcji stalowej estakady o ciężarze około 800t .
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2015,
zakończenie czerwiec 2015.