Budowa mostu „Buddenacker” na odcinku autostrady A40 Dortmund Ost – Dortmund Unna Niemcy

Zakres prac: wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej mostu o ciężarze 250 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie grudzień 2018,
zakończenie: maj 2019.