Budowa instalacji podawania biomasy do przebudowanego kotła OF-135 w ZW Tychy S.A.

Zakres prac: montaż przenośnika taśmowego PT-4 wraz z konstrukcją.
Termin realizacji: rozpoczęcie luty 2013,
zakończenie maj 2013.