Budowa instalacji odazotowania spalin dla bloków nr 1, 3 i 5 w Elektrowni Jaworzno III

Zakres prac: kompleksowe wykonanie demontażu, prefabrykacji, dostaw oraz montażu konstrukcji stalowych oraz izolacji dla instalacji SCR bloków nr 1, 3 i 5 o łącznej masie około 3000t .
Termin realizacji: rozpoczęcie wrzesień 2019,
zakończenie październik 2020 .