Budowa estakady w dolinie rzeki Narew w ramach budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 685 odcinek Zabłudów Nowosady

Zakres prac: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej estakady o ciężarze 2700 ton.
Termin realizacji: rozpoczęcie październik 2019,
zakończenie: lipiec 2020.